Лого САБ
0
Немає товарів
 x 
Кошик порожній

Наша спеціалізація

 • Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку
  Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку
 • Автоматизація торгівлі
  Автоматизація торгівлі
 • Автоматизація виробництва
  Автоматизація виробництва
 • Інтеграція з сайтами
  Інтеграція з сайтами
 • Розробка мобільних додатків
  Розробка мобільних додатків
 • Продаж програмного забезпечення
  Продаж програмного забезпечення
 • Продаж торгового обладнання
  Продаж торгового обладнання

1. Загальні положення

  • 1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ФОП Павлюков Д.Ю., далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту
  • «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця pdk.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).
 • 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

 • 2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
  • «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
  • «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтерент, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу товару.
  • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки.

Предмет Договіру

 • 3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях данного Договора.
 • Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення заказу

 • 4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.
 • 4.2. Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

Порядок оплати замовлення

 • 5.1. Покупець оплачує Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця.

Термін, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії в зазначений в замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати товару.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі, за умови, що нова дата доставки не може бути пізніше 2-х днів від першої доставки.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформлення на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п.9.7. справжньої угоди.

Права та обов'язки сторін

 • 7.1. Продавець зобов'язаний:
  • виконувати умови цього Договору;
  • виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати від останнього;
  • передати Покупцю товар відповідно до обраного зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору.
  • перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
 • 7.2. Продавець має право:
  • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
 • 7.3. Покупець зобов'язаний:
  • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
 • 7.4. Покупець має право:
 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін:

 • 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  • за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
  • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 • 8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 • 8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів..

Інші умови:

 • 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті
 • 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 • 9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
 • 9.4.Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.
 • 9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • 9.6. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
 • 9.7. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви.

Срок дії договору

 • 10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
 • 10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.
 • 10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

ЧОМУ ПОТРІБНО ОБРАТИ НАШУ КОМПАНІЮ?

Компанії, що входять в Союз, можуть допомогти користувачам в підборі технологій для вирішення будь-яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та супроводу інформаційних систем для управління і обліку, в тому числі програмних продуктів "BAS", "1С: Підприємства".
Система управління вимогами
Всі роботи по супроводу, фіксується в нашій системі управління вимогами (СУВ). В якій клієнт: контролює роботи по проекту; дивиться звіти по відпрацьованому часу за конкретне завдання і т.п. Всі виконані завдання зберігаються в системі і в будь-який час можуть бути використані.
Гарантія повернення грошей
Ми повністю гарантуємо дотримання термінів при впровадженні того чи іншого програмного продукту. В іншому випадку, ми повернемо 100% вашої оплати
Ми активно займаємося своїми власними розробками, які нас вигідно відрізняють від багатьох конкурентів.
Сертифіковані спеціалісти
Всі наші співробітники мають багаторічний досвід автоматизації обліку та необхідними сертифікатами
Оперативність
Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб з моменту відправки нам запиту до отримання Вами остаточного результату пройшло мінімум часу.

Ми це:

500+
Автоматизованих робочих місць
100+
Реалізованих проектів
10+
Років досвід роботи співробітників

Наші клієнти

 • Міжнародний фонд водних досліджень
  Міжнародний фонд водних досліджень
  Поліпшення якості і надійності постачання у водному секторі
 • Эссперро Групп
  ТОВ "Есперо груп"
  Група компаній з продажу дитячих товарів
 • ТОВ Санрім
  ТОВ "Санрім"
  Оптовий і роздрібний продаж алкогольних напоїв
 • Донбассрибпром
  ЧП "Донбасрибпром"
  Розведення риби та її продаж
 • ТОВ СТІЛ БУД СЕРВІС
  ТОВ "СТІЛ БУД СЕРВІС"
  Будівельні послуги
 • Мегатекс
  ТОВ "Мегатекс"
  Група компаній по виробництву і продажу акумуляторних батарей
 • ВинтажСтройПоставка
  ТОВ "Вінтаж буд постачання"
  Роздрібна та оптова торгівля будівельними матеріалами
 • Стройдеталь
  Стройдеталь
  Роздрібний продаж будівельних матеріалів; сантехніки.
 • Стандартсервіс
  Стандартсервіс
  Роздрібна та оптова продажа будівельних матеріалів
 • ВашДом
  Мережа магазинів "Ваш дім"
   Роздрібна торгівля

Залишилися питання?

Заповніть форму нижче і ми передзвонимо Вам протягом 2 годин

Відправити запит